JUDr. FILIP HRUŠKA

ADVOKÁT

 

Z PŘEDCHOZÍ PRAXE:
      ■ Baker & McKenzie, CZ
      ■ Swinton & Co., Canada
      ■ Absolvent Právnické fakulty UK

SPECIALIZACE:
      ■   Soudní a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, insolvence
      ■   Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, spolky atp.)
      ■   Nemovitosti a stavební právo 
      ■   Fúze a akvizice
      ■   Duševní vlastnictví
      ■   Média, reklama
      ■   Soutěžní právo
      ■   Elektronické komunikace
      ■   Obhajoba ve věcech trestních, zastupování poškozených v trestním řízení
 

ROZHODCE ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČR.

ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STAVEBNÍ PRÁVO

JAZYK: Angličtina, Ruština

Mgr. DANA CIRKOVSKÁ

ADVOKÁT

Z PŘEDCHOZÍ PRAXE:
      ■  Advokátní kancelář Hruška & Co. od r. 1998
      ■  Absolventka Právnické fakulty UK 

 SPECIALIZACE:
      ■   Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, spolky atp.)
      ■   Duševní vlastnictví
      ■   Média, reklama
      ■   Nemovitosti
      ■   Pracovní právo
      ■   Soudní a rozhodčí řízení, insolvence
      ■   Rodinné právo
      ■   Exekuce

 JAZYK: Angličtina, Ruština


Ing. IVO BILÍK

DAŇOVÝ PORADCE

 

Člen Komory daňových poradců ČR


Ing. EVA HRUŠKOVÁ

 

 

Office manager