■   Soudní a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek
     ■   Správní řízení a právo (územní a stavební řízení, elektronické komunikace, katastr nemovitostí, atp.) 
     ■   Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, sdružení atp.) 
     ■   Fúze a akvizice 
     ■   Právo finančního a investičního poradenství (pojistky, hypotéky, investiční instrumenty, atp.) 
     ■   Nemovitosti (převody, výstavba, developerské projekty, nájmy vč. nákupních center) 
     ■   Ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele 
     ■   Duševní vlastnictví (vč. reklamy, autorského práva, doménových jmen) 
     ■   Soutěžní právo (nekalá soutěž) 
     ■   Pracovní právo 
     ■   Občansko a obchodně právní agenda (smlouvy, vymáhání závazků a související agenda) 
     ■   Rodinné právo (rozvody, výživné, péče o děti určení/popření otcovství) 
     ■   Trestní právo (obhajoba v trestních věcech, zastupování osob poškozených trestnými činy)