CENY ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

jsou zpravidla stanoveny dohodou mezi advokátem a klientem, zejména s ohledem na okolnosti a složitost případu a potřeby a možnosti klienta. Odměna může být stanovena zejména těmito způsoby:

 

    ■  Časová odměna podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby

    ■  Pevná odměna za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost poskytované právní služby

    ■  Odměna stanovená dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č.177/1996 Sb., advokátní tarif,
         tj. za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem nebo podle vyhlášky 
         Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb.

    ■  Odměna za úspěch tj. odměna podle výsledku sporu

 
Při trvalé spolupráci lze stanovit paušální odměnu za určitý časový úsek (zpravidla měsíc), bez ohledu na časovou i věcnou náročnost poskytnutých právních služeb.

V rámci převzetí případu je první konzultace zdarma.